TPMS

Vad är TPMS ?

TPMS, eller Tire Pressure Monitoring System på engelska, är ett system för övervakning av däcktryck. Det är utformat för att säkerställa att däckens lufttryck hålls inom säkra gränser och för att förhindra olyckor som kan orsakas av felaktigt däcktryck.

TPMS-förordningen?

Enligt EU-förordningen 661/2009 måste alla bilar som är typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014 vara utrustade med ett TPMS. Detta krav syftar till att förbättra trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen genom att se till att däckens tryck är korrekt inställt.

Syftet med TPMS-systemet?

TPMS-systemet fungerar genom att kontinuerligt övervaka lufttrycket i däcken. Om trycket i något däck minskar med mer än 20 procent från det rekommenderade däcktrycket, eller om trycket faller under 1,5 bar, varnar systemet föraren. Detta ger föraren möjlighet att agera innan lågt däcktryck orsakar en olycka eller skada på däcket.

Hur fungerar TPMS-systemet?

Det finns två huvudtyper av TPMS-system enligt EU-förordningen: direkt och indirekt. Direkta system använder trycksensorer i varje däck för att mäta lufttrycket, medan indirekta system använder ABS-systemet för att mäta skillnader i rotationshastighet mellan däcken. Biltillverkarna kan välja vilket system de vill använda, så länge det uppfyller kraven i förordningen.

Har min bil tryckövervakningssystem?

För att kontrollera om din bil har ett TPMS-system, kan du kontrollera tillverkningsdatumet och leta efter en varningslampa för däckövervakningssystemet på instrumentbrädan när du startar bilen.
Om TPMS-symbolen lyser när du startar bilen, är det troligt att din bil är utrustad med ett TPMS som krävs enligt EU-förordningen.

TPMS

Vad kostar tryckövervakningssystemet?

Kostnaden för TPMS-systemet kan variera beroende på bilmodell och tillverkare. I de flesta fall ingår systemet i priset för nya bilar som omfattas av EU-förordningen. Om din bil har ett aktivt TPMS-system, där separata trycksensorer används i varje däck, kan du behöva köpa extra trycksensorer för dina vinterdäck för att säkerställa att systemet fungerar korrekt året runt.

Kan jag skifta däck själv?

Även om din bil är utrustad med TPMS kan du fortfarande byta däck själv. Det är dock viktigt att vara medveten om att TPMS-varningslampan kan lysa efter däckbyte, särskilt om bilens centraldator kräver omprogrammering av de nya sensorerna. I sådana fall kan du kontakta en bilserviceanläggning för att få hjälp med detta.

Vad gäller vid kontrollbesiktning?

När det gäller kontrollbesiktning är TPMS obligatoriskt enligt EU-kraven, men i Sverige är det frivilligt efter att fordonet har tagits i bruk. Det är viktigt att kontrollera de specifika reglerna och kraven för TPMS hos Transportstyrelsen för mer information.

en_GBEnglish (UK)