kr
0

Varukorg

0
Subtotal: kr
Inga produkter i varukorgen.
kr
0

Varukorg

0
Subtotal: kr
Inga produkter i varukorgen.

Köpvillkor

Betalning

Betalning kan ske mot faktura, i förskott, vid leveranstillfället (med vissa undantag) eller via leasingfinansiering. Vi lämnar endast fakturakredit till registerade företag (AB, HB, enskild f:a), och bara efter godkänd kreditbedömning. Genom att godkänna dessa köpvillkor ger köparen oss tillåtelse att ta kreditupplysningar.

För nystartade företag där det ännu inte finns någon bokslutshistorik, eller företag som nyligen bytt ägare, gäller som grundregel förskottsbetalning alternativt betalning vid leverans (efterkrav). Beställningar skall göras av giltig firmatecknare.

Garanti

På produkter som levereras av Scandinavian Trading Parts AB lämnar vi, om inget annat anges, 12 månader garanti (från fakturadatum) för fabrikationsfel. Garanti gäller material. Scandinavian Trading Parts AB förbehåller sig rätten att avgöra om en viss vara skall repareras på plats hos kund eller om den skall skickas tillbaka till Scandinavian Trading Parts AB i Skellefteå för reparation. Vid returer betalar Scandinavian Trading Parts AB fraktkostnaden, förutsatt att vi får ombesörja med returfraktsedel och beställning av transporten. Vid fel av enklare natur som kan avhjälpas på plats utan behov av specialkunskaper skall köparen/ägaren/brukaren bistå med detta, kompensation för detta kan i vissa fall utgå.

Produkter såsom t.ex. förbrukningstillbehör (plastskydd för däckmaskiner och liknande) och vissa reservdelar, är undantagna från 12 månaders garantin. Där gäller endast returrätt av helt oanvända delar inom rimlig tid från leveranstillfället.

Om en produkt felanmäls och garanti åberopas, och det sedan visar sig att felet orsakats av felaktig installation, inkoppling eller handhavande, kan eventuella kostnader för felsökning, reparation, reskostnader och övrigt komma att debiteras i efterskott.

Vid en felanmälan och åberopande av garanti skall en fullständig beskrivning av felet avlämnas. Scandinavian Trading Parts AB får även kräva ytterligare information vid behov. Där det är möjligt och rimligt ska i första hand en insats göras för att avhjälpa felet på distans, med ägarens/brukarens assistans. Om ägaren/brukaren av produkten ej bistår med ovanstående avvisas garantianspråket.

Priser

25% moms tillkommer på samtliga priser. Priserna som anges på webbplatsen gäller med reservation för ändringar av valutakurser, felaktiga uppgifter och prishöjningar från leverantörer. Vid beställningar kontaktar vi naturligtvis köparen om det skett några prisförändringar, så att man kan ta ställning till det nya priset innan leverans.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Scandinavian Trading Parts AB säljer normalt bara till företag (AB, HB, KB eller enskild firma) samt verksamheter inom det offentliga (kommun, landsting, stat, försvarsmakten).

Stilleståndsersättning

Scandinavian Trading Parts AB är inte ersättningsskyldig för eventuellt bortfall av inkomst, andra kostnader som kan uppkomma som resultat av stillestånd, eller av att en produkt går sönder under garantitiden.

Returer

Återköp av ordinarie lagerprodukter medges endast efter särskild överenskommelse mellan köparen och Scandinavian Trading Parts AB. Produkten ska vara oanvänd och originalemballaget skall vara oskadat. Vid återköp utgår en returavgift på 20% av varans pris, eventuella installationskostnader och transportkostnader återbetalas ej. Produkten skall returneras med utkörning till vårt lager, på köparens bekostnad.

Returer sker på din egen bekostnad utom om artikeln är defekt eller om vi har packat fel.

Vi följer distansavtalslagen. Du ångrar ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Artikeln ska returneras i fint skick, väl emballerad och i originalförpackning.

Om du som kund har hanterat artikeln ovarsamt alternativt i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Vid returer skickas mail till info@stparts.se för uppgifter om vart det ska sändas. Gods som skickas tillbaka utan att någon överenskommelse om detta har gjorts med Scandinavian Trading Parts AB avvisas normalt tillbaka till transportören direkt/mottages ej.

Återköp av icke-lagervaror, förbrukningsmateriel och elektronik-reservdelar medges ej.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Scandinavian Trading Parts AB:s sida (som gör att Scandinavian Trading Parts AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse); skall utgöra grund till att Scandinavian Trading Parts AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Information

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i vårt sortiment.

Varukorg